Home ] Up ] For Authors ] Peer Review ] Board ] Indexing ] Site Contents ] Recent Journal-Search ]

Home
Issues Archive
For Authors
Peer Review
Board
Indexing
Site Contents
Recent Journal-Search

Recent 8

Vol. 4 (2003), Nr. 2 (8)

Numărul 8 al Revistei RECENT a fost:

 • realizat în colaborare cu Catedra de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Facultatea de Inginerie Tehnologică, Universitatea Transilvania din Braşov

 • editat şi multiplicat cu sprijinul:

- Universităţii "Transilvania" din Braşov

- Consiliului Judeţean Braşov (prin Comisia de Cultură, Învăţământ, Cercetare, Culte şi Muzeul Judeţean de Istorie Braşov)


CONTENTS

 • In memoriam

Prof.dr.ing. Constantin ILIESCU

 • Octavian BOLOGA, Gabriel RACZ

Analiza comparativă a structurilor preselor mecanice cu excentric prin metoda elementelor finite

 • Mircea CEAUŞESCU

Debitarea prin forfecare de precizie a ţevilor cu pereţi subţiri

 • Romeo CIOARĂ, Flavius SÂRBU

Consideraţii privind calculul şi construcţia cuplajelor cu pneu de cauciuc utilizate la presele mecanice

 • Ruxandra CIOARĂ, Romeo CIOARĂ

Dispozitiv compact pentru debitare de precizie a barelor, prin forfecare şi torsiune

 • Alexandru Cătălin FILIP

Ambutisarea cu subţiere impusă a materialului metodă eficientă de prelucrare a pieselor cave cu pereţi subţiri

 • Ionel MARTINESCU

Retezarea cu concentratori de eforturi a barelor cu secţiune circulară

 • Gheorghe NAGÎŢ, Vasile BRAHA, Florin NEGOESCU, Ionuţ NECHIFOREL

About the realization of a program to find the best solution for cut

 • Ion NEAGOE

Aspecte privind tehnologiile flexibile de prelucrare a pieselor din tablă prin presare la rece

 • Semnal RECENT

Tehnologii şi sisteme flexibile de prelucrare prin presare la rece

 • Gheorghe SINDILĂ

Utilizarea concentratoarelor de câmp la deformarea electromagnetică

 • Adriana BĂLĂCESCU, Constantin BUZATU

Contribuţii la elaborarea unui model teoretic al procesului de aşchiere la superfinisarea căilor de rulare - inele de rulmenţi

 • Constantin BUZATU, Badea LEPĂDĂTESCU

Consideraţii privind lotul de piese în procesele de fabricaţie

 • Ion TUREAC

Elemente de proiectare ecologică şi dezvoltare durabilă a maşinilor-unelte

 • Vasile BEJAN

Domenii şi atitudini ce vor determina evoluţia industriei româneşti


Octavian BOLOGA, Gabriel RACZ

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ECCENTRIC PRESSES STRUCTURE USING THE FINITE ELEMENTS METHOD

» Abstract. The aim of this paper is to make a comparative study of the static behaviour of the eccentric presses, using the finite elements method, on the rigid structure respectively on the flexible structure. The finite elements modelling of the component elements of the presses are done in two ways: node by node link type (rigid structure) or using a linking element spring damper type (flexible structure). On this two structure is successively applied a number of static analysis, in aim to determinate the strain of working area and the design of the stiffness graphic.

» Keywords: eccentric presses, finite element method, linking elements.


Mircea CEAUŞESCU

DEBITAREA PRIN FORFECARE DE PRECIZIE A ŢEVILOR CU PEREŢI SUBŢIRI

» Rezumat. Obţinerea prin forfecarea de precizie a pieselor tubulare este cea mai eficientă metodă care asigură şi precizia şi productivitatea, dar totodată este şi cea mai economică. Realizarea acestei operaţii de debitare pe maşini universale (strunguri), piesa rotindu-se, cu o pregătire necostisitoare şi cu o mare flexibilitate, conduce la obţinerea unor rezultate la fel de bune ca şi forfecarea pe prese hidraulice sau pe maşini specializate complicate.

» Cuvinte cheie: forfecare de precizie, rotirea piesei, calitate şi productivitate


Romeo CIOARĂ, Flavius SÂRBU

CONSIDERATIONS CONCERNING THE CALCULUS AND CONSTRUCTION OF COUPLINGS WITH BLOW-UP TYRE, USED ON MECHANICAL PRESSES

» Abstract. The paper presents the functions and construction of couplings with blow-up tyre, used on mechanical presses, the equations used for calculus, and the steps of establishing geometrical and functional parameters that describe these couplings, conceived as module-subassembly.

» Keywords: couplings, mechanical presses, design


Ruxandra CIOARĂ, Romeo CIOARĂ

COMPACT DEVICE FOR SENSITIVE DELIVERY OF RODS, BY SHEAR AND TORSION

» Abstract. In the paper is presented the evolution of the research and the results concerning the conception of some devices for sensitive delivery of low diameter rods, spotlighting the imposed demands to these devices, and as well the technical creation methods used by the authors.

» Keywords: sensitive delivery devices, technical creation methods


Alexandru Cătălin FILIP

CUP-DRAWING WITH INTENDED THINNING OF THE MATERIAL AN EFFICIENT METHOD FOR PROCESSING THE HOLLOW PARTS WITH THIN WALLS

» Abstract. The paper presents the concept of cup-drawing with intended thinning of the material, in its correct approach, considering the strain and deformation distribution. The theoretical and experimental research done by the author proved that the method is very efficient when processing hollow parts with thin walls, due to minimising the cup-drawing operations. It is also analyzed the precision of the parts which is higher than those obtained by usual cup-drawing. Some considerations about the device which can be used and about the values of the deformation degree which can be adopted are pointed out.

» Keywords: cup-drawing, intended thinning, precision, hollow parts, thin wall, deformation degree


Ionel MARTINESCU

SHEARING WITH CONCENTRATED STRAIN OF CIRCULAR BARS

» Abstract. The paper presents some experimental researches concerning shearing with concentrated strain of circular bars. It is shown the scheme of the shearing device, adaptable on an universal lathe. The device is equipped with resistive transducers for the measurement in two work phases of the stamping-breaking forces. The experiments permitted to outcome the variations of the stamping forces and of the breaking forces which are presented in some diagrams.

» Keywords: shearing, concentrated strain, experimental device, force


Gheorghe NAGÎŢ, Vasile BRAHA, Florin NEGOESCU, Ionuţ NECHIFOREL

ABOUT THE REALIZATION OF A PROGRAM TO FIND THE BEST SOLUTION FOR CUT

» Abstract: In the paper is presented a C++ program which enable establishment of an optimal alternative in cut. To find the variant with maximum cut factor is used incremental rotation of the exterior outline of the part.

» Keywords: optimal cutting, shapes, programming


Ion NEAGOE

ASPECTS ON FLEXIBLE TECHNOLOGIES FOR MANUFACTURING SHEET PARTS BY COLD-PRESSING

» Abstract. The paper presents the peculiarities of cold-pressing technologies referring at the flexible automation of manufacturing. There are needed new fabrication proceedings, adaptable on forming machines with NC. The researches were oriented on two main directions: finding new generative processing methods, using tools with a form which do not depend on the part shape or materializes only partial its shape and finding some “flexible” forming tools, whom geometry can be modified for each part shape. The last part of the paper deals with the most important world achievements – fabrication methods, devices and tools – in flexible technologies for manufacturing sheet parts by cold-pressing.

» Keywords: flexible technologies, cold-pressing, flexible shaped tools, sheet parts


Gheorghe SINDILĂ

USING OF THE FIELD CONCENTRATOR ON THE ELECTROMAGNETIC FIELD DISTORTION

» Abstract. The enlargement of the working procedure’s application domain, through plastic cold distortion in electromagnetic field, requires the use of some intermediary elements between the tool coil and the semi-product, with the aim of conducting the electromagnetic field’s lines to a certain area. This paper studies the change of the electromagnetic field characteristics, which is caused by the placement of the field concentrator in the discharge circuit of the equipment involved in the electromagnetic field distortion. There are also presented several possibilities of producing the field concentrators and recommendations regarding their use.

» Keywords: electromagnetic distortion, magneto-forming


Adriana BĂLĂCESCU, Constantin BUZATU

PROPOSALS FOR A PROCESS THEORETICAL MODEL IN ROWS SUPERFINISHING - OUTER RINGS, BALL BEARINGS

Abstract: The experimental modeling which was done allows a new appraisement of the cutting process in row superfinishing- outer rings, ball bearings, with a few important conclusions about the cutting time and the properties of the cutting fluid used. The proposed grade 3- polynomial curve offers a good estimation of the roughness and stock removal depth variations in time.

Keywords: superfinishing, cutting fluids, bearing rings.


Constantin BUZATU, Badea LEPĂDĂTESCU

CONSIDERATIONS LOOKING PARTS BATCH IN MANUFACTURING PROCESS

» Abstract. The paper presents the computation methodology of an optimal lot of parts for launching in the manufacturing process under three concrete situations (cases) of the mechanical processing technological process.

» Keywords: optimal lot, technological process, expenditures, economic, efficiency


Ion TUREAC

ECOLOGICAL CONCEPTION ELEMENTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MACHINE TOOLS

» Abstract. The relation between the building and the exploitation of machine tools, on one hand, and their impact on the environment, on the other hand, are approached in this paper, trough the angle of the consume of the materials and energy. The 10 rules of ecological conception, inserted in the paper, applied in projects can assure the sustainable development of machine tools building.

» Keywords: sustainable development, machine tools, ecological conception


Vasile BEJAN

FIELDS AND ATTITUDES THAT WILL DETERMINE ROMANIAN INDUSTRY EVOLUTION

» Abstract. This work represent a synthesis of an industrial environment degradation cause and at this implication about Romanian economy.

» Keywords: analyse, industry, chance


Home ] Up ] For Authors ] Peer Review ] Board ] Indexing ] Site Contents ] Recent Journal-Search ]